Com ja sabeu, es gràcies a les famílies que són sòcies que podem donar suport a l’escola. L’Ampa treballa per tots els infants siguin socis o no. Però evidentment, quan més socis siguem molt millor per tothom.

TOTS I TOTES SOM AMPA-TOTS I TOTES SOM ESCOLA

Us recordem que poder fer qualsevol activitat extraescolar o esportiva a l’escola, la familia ha de ser socia de l’Ampa.

 

INSCRIPCIONS: Passes a seguir:

  1. Emplenar el full de soci d’Ampa. Full inscripció soci Ampa
  2. Realitzar el pagament de la quota de l’Ampa:

Abonar la quota anual de l’Ampa (35€ per família) al numero de compte ES88 0081 0334 6400 0120 4024, indicant el nom complert de l’alumne i el curs que realitzarà el proper any (o bé realitzar el pagament conjuntament amb els llibres de text)

3.Enviar butlleta de soci degudament emplenada + justificant de pagament a info@ampaserradelobac.org

Moltes gràcies