Com ja sabeu, és gràcies a les famílies que són sòcies que podem donar suport a l’escola. L’AFA treballa per tots els infants siguin socis o no. Però evidentment, quan més famílies sòcies siguem podrem aportar molt més a la nostra comunitat educativa.

JUNTES, LES FAMÍLIES, ARRIBAREM MÉS LLUNY. VINE A L’AFA.

Us recordem que per poder fer qualsevol activitat extraescolar a l’escola, la família ha de ser sòcia de l’Afa.

INSCRIPCIONS: Passes a seguir:

  1. Emplenar el full de soci d’Ampa. Full inscripció soci Afa
  2. Realitzar el pagament de la quota de l’Afa:

Abonar la quota anual de l’Afa (35€ per família) al numero de compte ES88 0081 0334 6400 0120 4024, indicant el nom complert de l’alumne i el curs que realitzarà el proper any (o bé realitzar el pagament conjuntament amb els llibres de text)

3. Enviar butlleta de soci degudament emplenada + justificant de pagament a info@ampaserradelobac.org

Moltes gràcies