Què és?

 

És una associació sense ànim de lucre, formada per pares i mares d’alumnes d’un centre educatiu no universitari, la finalitat de la qual és participar i intervenir en la gestió del centre, a fi de millorar l’educació i aconseguir un clima de convivència en el mateix.

Les AMPA’s tenim una gran responsabilitat. La qualitat de l’Escola depèn, en bona mesura, del nostre suport, de les nostres idees i de la nostra participació. La nostra participació és bàsica per aconseguir juntament amb el professorat desenvolupar la nostra escola.

El paper de l’AMPA és imprescindible per aconseguir la qualitat educativa per a tots!
L’AMPA té un gran paper dins de la comunitat educativa:
 • Evitar que qualsevol negligència pugui deteriorar l’educació dels nostres fills.
 • Contribuir a desenvolupar les senyes d’identitat del model de la nostra escola.

 

Finalitat de l’AMPA
 • Informar i assessorar els pares i mares de les activitats pròpies de l’AMPA de manera individual i col.lectiva en tot allò que concerneixi a l’educació dels seus fills / es i promoure que exerceixin els drets i deures que tenen en aquesta tasca.
 • Potenciar la formació per a la participació de la família en la vida del cen tre i en els seus òrgans de govern.
 • Ajudar l’alumnat i les famílies amb necessitats educatives específiques o necessitats socials.
 • Promoure la qualitat educativa.
 • Colaborar, amb el professorat i l’alumnat, per al bon funcionament del Centre.
 • Fomentar la convivència entre la comunitat educativa.
 • Realitzar activitats de caràcter educatiu que reforcin els valors i objectius del Projecte Educatiu del Centre.
 • Facilitar les activitats educatives en relació amb l’entorn.

I tot allò que estableixin els seus Estatuts o que, puntualment, sigui necessari.


 

Història de la nostra AMPA

Al curs 2005/2006, els nens del futur centre “Serra de l’Obac” van començar el curs a un altre centre, el CEIP L’ Enxaneta.

Al maig de 2006, el nostre CEIP es va fundar de manera oficial, i un grup de mares i pares dels únics dos cursos que estaven en funcionament van veure la necessitat de crear una Associació de Mares i Pares, que anés agafant pràctica durant el curs 2006/2007, i poder estar preparats per caminar pel nostre compte, al curs 2007/2008.

Així, el curs 2006/2007 ens vam anar organitzant, ens vam crear oficialment com a AMPA, i van començar a treballar perquè el 12 de setembre de 2007, totes les activitats estiguessin en marxa, i poder donar així un bon servei a les famílies del nostre centre.


 

Organització

La nostra AMPA està formada per les mares, pares, tutores i tutors dels alumnes de l’Escola Serra de l’Obac.

Per portar la coordinació de l’associació existeix una Junta Directiva Electa que està formada per:

Presidenta: Mireia Loncan Picas (1er)
Sots-Presidenta: Montse Bagué Sabina (1er)
Secretaria: Cesar Ramírez Hurtado (1er)
TresoreriaLaura Puertas Molina (4at i 2on)

Per tal de donar recolsament a aquesta Junta Directiva es conformen diferentes comisions en les que la Junta Directiva delega diferentes funcions.

Les comisions son integrades per un nombre determinat de socis que invertint temps desenvolupen les tasques necesaries per dur a terme les labors que li han estat assignades. Quan dintre d’una comisió una part d’ella pren certa envergadura es constitueix en sots-comisió.

Les comisions constituides a la nostra AMPA són:

 • Tresoreria: Realitza les funcións econòmiques i comptables de l’AMPA.
 • Subvencions: Es una sots-comisió de Tresoreria. S’encarrega de gestionar les subvencions a les quals opta l’AMPA.
 • Extraescolars i Esports: Desenvolupa i Gestiona totes les activitats extraescolars i esportives que es realitzen des de l’AMPA.
 • Festes: Prepara, monta i gestiona les festes que es realitzen a l’escola.
 • Carnestoltes: Prepara i gestiona la Rua infantil de Terrassa.
 • Biblioteca: Dona suport i dona recolçament a la gestio de biblioteca de la escola.
 • Comunicació: S’encarrega de gestionar la comunicació entre la junta directiva, les comisions i el socis de l’AMPA.
 • Menjador: Realitza el control de les condicions i activitats que es realitzen pel servei de menjador de l’escola.
 • Mobilitat: Treballa per aconseguir que l’ entorn escolar sigui del tot segur i de confiança , amb la finalitat de que els alumnes puguin accedir a l’escola a peu i de manera autónoma a certa edat.

Comissió festes: Queralt Ibars Hernandez (P5),Ana Isabel Martínez Melero (2on i 4at),Rosa M Medina Pérez  (p5 i 4at) , Sonia Mas González (2on i 3er) ,  i Pilar Sanchez Calvo (3er) i Laura Puertas Molina (2on i 4at).

Comissió menjador: Ana Isabel Martínez Melero (2on i 4at) i Clara Quintana Garrido (4at).

Comissió extraescolars: Sergi Aunós Chicón (1er), Sandra Barbero González (1er) i Montserrat Bagué Sabina (1er).

Comissió mobilitat: Mireia Loncan Picas (1er).

Comissió carnestoltes: Sonsoles Hernández Sánchez (p5), Anabel Sesma Morales (2on) i Loli Campodarbe Mera (p4)