Què és?

 

És una associació sense ànim de lucre, formada per mares, pares i tutors/es d’alumnes d’un centre educatiu no universitari, la finalitat de la qual és participar i intervenir en la gestió del centre, a fi de millorar l’educació i aconseguir un clima de convivència en el mateix.

Les AMPA’s tenim una gran responsabilitat. La qualitat de l’Escola depèn, en bona mesura, del nostre suport, de les nostres idees i de la nostra participació. La nostra participació és bàsica per aconseguir juntament amb l’equip docent desenvolupar la nostra escola.

El paper de l’AMPA és imprescindible per aconseguir la qualitat educativa per a totes i tots!
L’AMPA té un gran paper dins de la comunitat educativa:
 • Evitar que qualsevol negligència pugui deteriorar l’educació dels nostres infants.
 • Contribuir a desenvolupar les senyes d’identitat del model de la nostra escola.

 

Finalitat de l’AMPA
 • Informar i assessorar a les famílies de les activitats pròpies de l’AMPA de manera individual i col.lectiva en tot allò que concerneixi a l’educació dels seus fills/es i promoure que exerceixin els drets i deures que tenen en aquesta tasca.
 • Potenciar la formació per a la participació de la família en la vida del centre i en els seus òrgans de govern.
 • Ajudar l’alumnat i les famílies amb necessitats educatives específiques o necessitats socials.
 • Promoure la qualitat educativa.
 • Col.laborar, amb el professorat i l’alumnat, per al bon funcionament del Centre.
 • Fomentar la convivència entre la comunitat educativa.
 • Realitzar activitats de caràcter educatiu que reforcin els valors i objectius del Projecte Educatiu del Centre.
 • Facilitar les activitats educatives en relació amb l’entorn.

I tot allò que estableixin els seus Estatuts o que, puntualment, sigui necessari.


 

Història de la nostra AMPA

Al curs 2005/2006, els infants del futur centre «Serra de l’Obac» van començar el curs a un altre centre, el CEIP L’ Enxaneta.

Al maig de 2006, el nostre CEIP es va fundar de manera oficial, i un grup de famílies dels únics dos cursos que estaven en funcionament van veure la necessitat de crear una Associació de Mares i Pares, que anés agafant pràctica durant el curs 2006/2007, i poder estar preparats per caminar pel nostre compte, al curs 2007/2008.

Així, el curs 2006/2007 ens vam anar organitzant, ens vam crear oficialment com a AMPA, i van començar a treballar perquè el 12 de setembre de 2007, totes les activitats estiguessin en marxa, i poder donar així un bon servei a les famílies del nostre centre.


 

Organització

La nostra AMPA està formada per les mares, pares, tutores i tutors dels alumnes de l’Escola Serra de l’Obac.

Per portar la coordinació de l’associació existeix una Junta Directiva Electa que està formada per:

Presidenta: Mireia Loncan Picas 
Sots-Presidenta: Montse Bagué Sabina 
Secretaria: Cesar Ramírez Hurtado 
TresoreriaLaura Puertas Molina 

Per tal de donar recolsament a aquesta Junta Directiva es conformen diferentes comissions en les que la Junta Directiva delega diferentes funcions.

Les comissions són integrades per un nombre determinat de socis/sòcies que invertint temps desenvolupen les tasques necessàries per dur a terme les labors que li han estat assignades. Quan dintre d’una comissió una part d’ella pren certa envergadura es constitueix en sots-comissió.

Les comissions constituides a la nostra AMPA són:

 • Tresoreria: Realitza les funcións econòmiques i comptables de l’AMPA.
 • Extraescolars: Desenvolupa i gestiona totes les activitats extraescolars que es realitzen des de l’AMPA.
 • Festes: Prepara, monta i gestiona les festes que es realitzen a l’escola.
 • Carnestoltes: Prepara i gestiona la Rúa infantil de Terrassa.
 • Biblioteca: Dona suport i dona recolçament a la gestió de biblioteca de l’escola.
 • Comunicació: S’encarrega de gestionar la comunicació entre la junta directiva, les comissions i les famílies sòcies de l’AMPA.
 • Menjador: Realitza el control de les condicions i activitats que es realitzen al servei de menjador de l’escola.
 • Mobilitat: Treballa per aconseguir que l’ entorn escolar sigui del tot segur i de confiança , amb la finalitat de que els alumnes puguin accedir a l’escola a peu i de manera autónoma a certa edat.
 • Siei: Vetlla per la integració de l’alumnat Tea i amb necessitats especials a la nostra comunitat educativa.
 • Coeduació: L’objectiu principal és coeducar i treballar per una escola més inclusiva

Comissió Festes: Queralt Ibars Hernández ,Ana Isabel Martínez Melero, Rosa M Medina Pérez, Sonia Mas González, Pilar Sanchez Calvo i Laura Puertas Molina

Comissió Menjador: Ana Isabel Martínez Melero i Clara Quintana Garrido

Comissió Extraescolars: Sergi Aunós Chicón, Sandra Barbero González i Montserrat Bagué Sabina

Comissió Mobilitat: Gemma Camas i Mireia Loncan Picas

Comissió Carnestoltes: Abel Ortega Carrasco, Joan Puig Pascual i Cesc Sonera López

Comissió Siei: Laura Ruiz Linde i Susana Ortiz Cantero

Comissió Coeducativa: Anabel Sesma Morales