Ban oficial dictat per l’Alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, amb data 12.3.2020, per tal de difondre les principals mesures que ha acordat l’Ajuntament de Terrassa en relació a la situació creada pel coronavirus.

Tota la informació oficial la teniu disponible, permanentment actualitzada, a www.terrassa.cat/coronavirus i a les xarxes socials de l’Ajuntament.

L’objectiu de fons és evitar al màxim el contagi, garantir la seguretat de les persones i assegurar el funcionament dels serveis municipals més bàsics en les properes setmanes.