Dins d’aquesta nova normativa ens trobem amb el punt 6.5 Acompanyants en les sortides. En aquest punt deixa clar que els familiars que acompanyin a les sortides escolars han de ser de l’AFA, i serà l’Associació qui assumirà els cost de l’assegurança que és obligatòria.